AMD từ bỏ công nghệ StoreMI và sẽ sớm ra giải pháp thay thế