Đánh giá thiết kế Samsung Galaxy A6s 6GB - 64GB xách tay

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

mình đang sử dụng máy này. dùng cũng ổn định phết