Không còn níu kéo, Man Utd ra giá tiền C.Ronaldo

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

1 Like

không biết còn thấy anh 7 đá tới khi nào