QNAP ra mắt dòng NAS lõi tứ TS-x31k

Bài viết này đã bị đánh dấu bởi cộng đồng và đang được ẩn tạm thời.

Màu trắng khá đẹp, và nhã.
Cảm ơn bạn đã post

Cảm ơn bạn