Tạo một cọ tùy ý trong AI

Tạo một cọ tùy ý

Bạn có thể tạo 4 cọ tùy ý, từng loại cọ có hộp thoại Stroke Option riêng của nó với các xác lập tùy ý. Trước khi bắt đầu, hãy ghi nhớ những điều sau đây:

 • Đối với các cọ Scatter, art, và Pattern, bạn phải tạo ảnh cho cọ trước khi bạn tạo cọ.

 • Đối với các cọ art và ptatter, ảnh cho các cọ không thể bao gồm Type (chữ). Tuy nhiên, chúng có thể bao gồm Type được chuyển đổi thành các outline.

 • Đối với các cọ Pattern, bạn có thể tạo lên đến 5 ngói patters, cho góc trong và góc ngoài, điểm đầu và điểm cuối và các cạnh của Pattern. Tất cả các ngói (Tiles) được thêm vào Panel Swatches dưới dạng các Pattern trước khi tạo các cọ.

 • Đối với tất cả các cọ sử dụng ảnh, ảnh không thể chứa các Gradients, blends (kiểu hòa trộn), đối tượng mesh, biểu đồ, các File được Place (import), ảnh bitmap, mask (mặt nạ), hoặc các nét cọ khác.

 • Sau khi một cọ đã được thêm vào Panel Brushes, bạn có thể chỉnh sửa các xác lập cọ thông qua hộp thoại Brush Option bằng cách nhấp đôi cọ.

Khi bạn sẵn sàng tạo một cọ tùy ý, làm theo những bước sau đây:

Bước 1: Để tạo cọ calligraphic hoặc cọ Pattern, nhấp nút New Brush trên Panel Brushes. Để tạo cọ art hoặc cọ scatter, chọn ảnh trước khi nhấp nút New Brush.

Bước 2: Chọn một loại cọ trong hộp thoại New Brush và nhấp OK.

Bước 3: Trong text Brush Optinons, đặt tên cho cọ mới và điều chỉnh các xác lập theo ý muốn. Nhấp OK để thêm cọ mới vào Panel Brushes.

Cọ Calligraphic tùy ý

Tạo cọ calligraphic riêng của bạn sử dụng các xác lập trong hộp thoại Calligraphic Brush Option:

 • Angle: Xác lập góc xoay cọ. Nhập một số trong trường Angle hoặc rê mũi tên trong cửa sổ Preview (xem trước).

 • Roundness: Xác lập độ tròn cọ, nhập một số trong trường Roundness hoặc rê một chấm đen trong cửa sổ Preview.

 • Diameter: Xác lập đường kính của cọ. Nhập một số trong trường Diameter hoặc rê thanh trượt.

 • Brush Vadiation Menus: Nếu muốn, chọn một biến thể cọ (như được mô tả trong phần tiếp theo) từ menu pop-up kế bên các tùy chọn Angle, Roundness và Diameter:

 • Fixed: Cọ có một góc, độ tròn hoặc đường kính cố định.

 • Random: Cọ một góc, độ tròn hoặc đường kính ngẫu nhiên. Số được nhập trong trường Vadiation xác lập dãy số thay đổi +/- giữa các xác lập. Ví dụ, một cọ có đường kính 10pt tạo ra một đường kính giữa 1 và 20.

 • Pressure (Stylus Uses Only): Cọ có một góc, độ tròn hoặc đường kính đa dạng được xác lập bởi độ đè được đặt lên bởi một bút của bản vẽ đồ họa dựa vào giá trị được nhập, khi có thể áp dụng.

 • Stylus Wheel (Stylus Users Only): Đường kính cọ được điều khiển bằng các xác lập trên bánh xe bút.

 • Tilt (Stylus Users Only): Cọ có một góc, độ tròn, hoặc đường kính đa dạng được xác lập bằng độ nghiêng của bút bảng vẽ đồ họa.

 • Beading (Stylus Users Only): Cọ có một góc, độ tròn hoặc đường kính đa dạng được xác lập bằng độ đè và độ nghiêng được áp dụng bằng bút của bản vẽ đồ họa.

 • Rotation (Stylus Users Only): Cọ có một góc, độ tròn hoặc đường kính đa dạng được xác lập bằng góc xoay của đầu bút bảng vẽ đồ họa.

Học Công nghệ thông tin ở Tây Nguyên