Ứng dụng AWS Storage Gateway từ QNAP

Ứng dụng AWS Storage Gateway từ QNAP

Sử dụng QNAP NAS làm cổng dữ liệu sở tại cho dữ liệu của bạn được lưu trữ tại AWS Cloud

QNAP NAS với phần cứng mạnh mẽ và nhiều phần mềm cùng dịch vụ hoàn hảo để bảo vệ dữ liệu của bạn. Bằng cách triển khai máy ảo AWS Storage Gateway trên NAS QNAP của bạn, NAS của bạn có thể đóng vai trò là cổng kết nối liền mạch với AWS Cloud. Bạn không chỉ có thể tận dụng dịch vụ AWS Cloud để sao lưu, phục hồi và xử lý dữ liệu đám mây, dịch vụ AWS Storage Gateway cho phép cấu trúc đám mây lai tạo một tầng lưu trữ mới trên đám mây với bộ đệm cục bộ trên NAS để quản lý dữ liệu hiệu quả và truy cập độ trễ thấp vào dữ liệu thường xuyên truy cập .

AWS File Gateway là gì?

AWS File Gateway cho phép bạn lưu trữ các file dưới dạng các đối tượng trong Amazon S3 bằng các giao thức file NFS và SMB tiêu chuẩn và cho phép truy cập nhanh vào các file trên lưu trữ đám mây của bạn từ NAS QNAP của bạn với bộ đệm cho các dữ liệu được thường xuyên truy cập . Bạn nên triển khai AWS File Gateway trên NAS QNAP của bạn nếu bạn cần lưu file trong S3 với mục đích lưu trữ, sao lưu hoặc xử lý tính toán ví dụ như phân tích dữ liệu và machine learning.

AWS Volume Gateway là gì?

AWS Volume Gateway hiện thị ổ lưu trữ của bạn bằng giao thức khối iSCSI. Dữ liệu được ghi vào các ổ này có thể được sao lưu không đồng bộ dưới dạng ảnh chụp sao lưu nhanh theo thời gian (Amazon EBS Snapshots) được lưu trữ trên đám mây và cũng để xử lý dữ liệu tiếp theo. Bạn có thể triển khai Volume Gateway ở chế độ bộ đệm trên NAS QNAP của mình để có quyền truy cập nhanh vào các khối iSCSI của bạn trong Amazon S3 bằng bộ đệm cục bộ, ở chế độ được lưu trữ để lưu trữ toàn bộ khối dữ liệu của bạn trong cổng lưu trữ cục bộ với tốc độ truy cập cao hoặc bạn có thể lưu trữ ổ dưới dạng Amazon EBS Snapshots để sao lưu ngoại vi đảm bảo với chi phí thấp mà bạn có thể khôi phục cục bộ hoặc dễ dàng triển khai đến một trang web khác.

Các tính năng chính của AWS Storage Gateway

AWS Storage Gateway là dịch vụ lưu trữ đám mây lai kết nối NAS QNAP của bạn với AWS Cloud, cho phép bạn dễ dàng chạy các khối lượng công việc đám mây lai bao gồm sao lưu đám mây, xử lý đám mây hoặc thực hiện di chuyển một lần dữ liệu ổ hoặc cơ sở dữ liệu.

+Giao thức lưu trữ tiêu chuẩn

Storage Gateway kết nối liền mạch với các ứng dụng sản xuất hoặc sao lưu cục bộ của bạn với NFS, SMB hoặc iSCSI, do đó bạn có thể áp dụng lưu trữ AWS Cloud mà không cần phải sửa đổi các ứng dụng của mình. Chuyển đổi giao thức và mô phỏng thiết bị của nó cho phép bạn truy cập dữ liệu dựa trên khối trên các ổ được quản lý bởi Storage Gateway trên Amazon S3 và lưu trữ các file dưới dạng đối tượng Amazon S3 gốc.

+Truyền dữ liệu được tối ưu hóa và bảo mật

Storage Gateway cung cấp đường tải lên an toàn dữ liệu đã thay đổi và tải xuống an toàn dữ liệu được yêu cầu, mã hóa dữ liệu chuyển tiếp giữa mọi loại thiết bị cổng và AWS bằng SSL. Tối ưu hóa như quản lý đa phần, bộ đệm tự động và chuyển delta được sử dụng trên tất cả các loại cổng và nén dữ liệu được áp dụng cho tất cả dữ liệu dựa trên khối.

+Cache được quản lý hoàn toàn

Sử dụng NAS QNAP làm cổng cục bộ duy trì bộ đệm dữ liệu được đọc / ghi gần đây để các ứng dụng của bạn có thể truy cập độ trễ thấp vào dữ liệu cũng được lưu trữ trong AWS.

+Tích hợp AWS

Storage Gateway AWS tích hợp với AWS cho cả lưu trữ và quản lý . Dịch vụ lưu trữ các file dưới dạng đối tượng Amazon S3 gốc và lưu trữ EBS Snapshots được tạo bởi Volume Gateway với Amazon EBS.

Các bước để triển khai Storage Gateway AWS trên QNAP NAS

-Khởi chạy Virtualization Station, nhấp vào “VM Marketplace”, và chọn loại máy ảo AWS Storage Gateway cần thiết để tải xuống và triển khai.

 • File gateway
 • Volume gateway (Lưu trữ ổ, bộ nhớ tạm ổ lưu trữ)

-Khi quá trình triển khai hoàn tất, máy ảo AWS Storage Gateway sẽ sẵn sàng kết nối.

-Kết nối Gateway với tài khoản AWS của bạn để kích hoạt và hoàn tất cấu hình từ bảng điều khiển AWS.

-Bắt đầu sử dụng Storage Gateway AWS để xây dựng giải pháp đám mây lai của bạn

Ghi chú:

NAS với QTS 4.3.x yêu cầu Virtualization Station phiên bản 3.1.1085 (hoặc phiên bản mới hơn); NAS với QTS 4.4.x yêu cầu Virtualization Station phiên bản 3.2.355 (hoặc phiên bản mới hơn).

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng AWS:

 • Triển khai cổng tại chỗ:

  docs .aws.amazon. com/en_us/stStoragegateway/latest/userguide/manage-on-profises.html
 • Cấu hình và kích hoạt cổng kết nối tại chỗ:

  docs. aws.amazon. com/en_us/stStoragegateway/latest/userguide /create-gateway.html

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phần cứng được đề xuất cho thiết bị QNAP VM:

 • Bốn bộ xử lý ảo được gán cho VM.
 • RAM 16 GiB được gán cho VM.
 • 80 GiB không gian ổ đĩa để cài đặt VM và dữ liệu hệ thống.
 • Để nâng cao hiệu suất của NAS máy chủ gateway của bạn, cấu hình cổng kết nối được đề nghị như sau:
 • Sử dụng các ổ đĩa hiệu suất cao (như SSD NVMe ) để chạy cổng lưu trữ, bộ đệm và bộ đệm tải lên.
 • Định cấu hình lưu trữ với chế độ bộ đệm thành “Force Writeback” và giao diện thành “VirtIO”.
 • Định cấu hình card mạng sử dụng “VirtIO”.

Để biết thêm hướng dẫn tối ưu hóa hiệu suất, xin xem thêm hướng dẫn sử dụng AWS:

docs. aws.amazon.com/stivinggateway/latest/userguide/Performance.html