A Total War Saga: Troy sẽ được phát hành độc quyền trên Epic Games Store vào tháng 8 tới