Âm thầm và lặng lẽ, NVIDIA đã làm mới lại dòng card di động GeForce RTX