AMD chính thức dừng hỗ trợ driver cho ba dòng card Radeon 200, 300 và Fury Series