AMD chuẩn bị mở nhà máy sản xuất chip mới tại Malaysia vào đầu năm 2023