AMD tung bản cập nhật driver sửa lỗi cài đặt và cải thiện độ ổn định cho chipset 300, 400 và X570 series