Apple giới thiệu chip xử lý M2, một cú nhảy vọt về hiệu năng so với M1 và hơn thế nữa