Arc Alchemist lộ điểm Geekbench, chưa "chung mâm" được với RTX 3070 Series