ASUS giới thiệu màn hình chơi game đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận HDMI 2.1