Các vi xử lý AMD Ryzen thế hệ thứ 4 phiên bản máy bàn sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay