Card đồ hoạ rời Arc Alchemist của Intel có giá từ 15-19 triệu đồng