Cày thủ Trung Quốc đang rao bán RTX 3060 với giá chỉ 270 USD