Chỉ bằng cơ chế rung động của quạt, bạn đã có thể bị mất dữ liệu vì Air-ViBeR