Chính thức: Vi xử lý AMD Ryzen 7 5800X3D không hỗ trợ ép xung