Chuẩn HDMI 2.1a hỗ trợ tính năng ánh xạ sắc thái theo nguồn xuất (SBTM)