COLORFUL ra mắt loạt sản phẩm card đồ họa GeForce RTX 3060 Ti