Công cụ vẽ hình cơ bản trong CorelDRAW

Với mỗi phần mền thiết kế đồ họa khác nhau chúng ta lại có những công cụ vẽ hình cơ bản riêng, với CorelDRAW cũng vậy. Các công cụ vẽ hình cơ bản trong CorelDRAW được chia thành những nhóm riêng giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng. Dưới đây là một bài viết mà mình sưu tầm được từ internet hy vọng nó sẽ giúp được cho quá trình tự học CorelDRAW của các bạn.

Thanh công cụ trong CorelDRAW

Các nhóm công cụ vẽ hình cơ bản trong CorelDRAW

Nhóm Công Cụ Vẽ Đường

Công Cụ Freehand Tool

Công cụ Freehand Tool cho phép chúng ta vẽ các đối tượng như: Vẽ đường cong tự do dạng bút chì; Hay vẽ các đoạn thẳng; Hay vẽ các đoạn gấp khúc. Công cụ có vị trí số 1 trong hộp công cụ số 5 trên thanh công cụ. Phím tắt F5.

  • Cách vẽ nét tự do: Chọn công cụ FreeHand Tool trên hộp công cụ.

Nhấp chuột lên vùng vẽ tại điểm bắt đầu đồng thời nhấn giữ chuột trái drag chuột qua các điểm mà đường cong đi qua.

  • Cách vẽ đoạn thẳng: Chọn công cụ FreeHand Tool trên hộp công cụ.

Nhấp chuột lên vùng vẽ tại điểm bắt đầu.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

  • Cách vẽ đoạn thẳng:Thực hiện vẽ giống như vẽ đoạn thẳng, nhưng tại điểm tiếp theo nhấp đúp chuột trái hoặc nhấp chuột trái 2 lần.

Chú ý:

Để vẽ thẳng đứng hoặc thẳng ngang ngang trong lúc vẽ nhấn giữ phím Ctrl.

Công Cụ Bezier

Công cụ Bezier cho phép chúng ta vẽ các đối tượng như: Vẽ đường cong Bezier; Hay vẽ các đoạn thẳng; Hay vẽ các đoạn gấp khúc; Hay vẽ đa tuyến khép kín; Công cụ có vị trí số 2 trong hộp công cụ số 5.

  • Cách vẽ đường cong Bezier: Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ.

Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu trên vùng vẽ.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo đồng thời nhấn giữ chuột trái trượt con chuột để điều khiển đường cong.

  • Cách vẽ đoạn thẳng Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ:

Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

Gõ Enter để kết thúc.

  • Cách vẽ đoạn gấp khúc: Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ.

Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

Gõ Enter để kết thúc.

  • Cách vẽ đa tuyến: Chọn công cụ Bezier trên thanh công cụ.

Nhấp chuột chọn điểm bắt đầu.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

Nhấp chuột chọn điểm tiếp theo.

Nhấp chuột chọn đúng toạ độ điểm ban đầu (chấm vuông tại điểm ban đầu).

Ví dụ: Dùng công cụ Bezier kết hợp chức năng bắt điểm vẽ chữ.

  • Cách vẽ Mũi tên: Vẽ đoạn thẳng bằng công cụ Freehand Tool hay Bezier Tool.

Chọn lại kiểu trên thanh đặc tính.

Học Công nghệ thông tin ở Tây Nguyên