Công nghệ Optane không phổ biến với người dùng cuối, Intel "bay" hơn nửa tỷ USD trong năm 2020