Công suất card đồ họa RTX 4090 bản di động có thể lên đến 200W