Công việc chính của điều dưỡng

Công việc chính của điều dưỡng
Các điều dưỡng được chia thành 2 cấp độ khác nhau tùy theo trình độ đào tạo của từng người, gồm: Điều dưỡng trung cấp, Điều dưỡng Cao đẳng

Là điều dưỡng chính thực hiện các kỹ thuật cơ bản như: lập kế hoạch; kỹ thuật chăm sóc; kỹ thuật cấp cứu và hỗ trợ điều trị…

Điều dưỡng cao cấp (cử nhân)

Thực hiện các kỹ thuật chăm sóc phức tạp; tham gia đào tạo, quản lý và sử dụng các thiết bị y tế trong khoa.

Mỗi điều dưỡng có các nhiệm vụ khác nhau, phụ thuộc vào cả môi trường làm việc lẫn bệnh nhân cụ thể. Tuy vậy, nhìn chung công việc chính mỗi ca làm việc của họ thường gồm:

Điều trị

Theo dõi những vấn đề về bệnh lý cơ thể, thực hiện các yêu cầu như phát thuốc, tiêm thuốc, đưa bệnh nhân đi làm chụp, xét nghiệm…
Cao đẳng điều dưỡng Tây Nguyên
Chăm sóc

Điều dưỡng phải chăm sóc cho người bệnh từ thể chất (hướng dẫn chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, tập luyện trong thời gian nằm viện và các nhu cầu tối thiểu…) đến tinh thần (an ủi, động viên, nói chuyện với bênh nhân…)

Hành chính

Ghi sổ đăng kí người bệnh vào viện, bệnh án, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện…

Báo cáo sức khỏe người bệnh hàng ngày, hàng tháng.

Bảo quản bệnh án, sổ sách trong khoa, hướng dẫn thủ tục về BHYT…
Học điều dưỡng ở Tây Nguyên