Crysis Remastered sẽ bao gồm cả phần chơi chiến dịch Warhead?