Dân cày đồng Chia “hô biến” SSD cũ thành mới để kiếm lời tại Trung Quốc