Đầu cấp nguồn PCI Gen 5 đạt công suất lên đến 600W