Điều cần biết khi tự tạo cho mình một trang web

Nội dung trên trang web

 •  Sử dụng từ ngữ dễ hiểu để mọi người có thể đọc được. Trừ khi bạn thiết kế Web cho một lĩnh vực khoa học kỹ thuật nào đó thì mới dùng từ chuyên môn
  
 •  Nếu trang quá dài, nên cắt nó ra thành các trang nhỏ hơn, đồng thời tạo các liên kết giữa chúng với nhau
  
 •  Không dùng phông chữ có kích thước nhỏ hơn 10pt và tốt nhất thiết lập theo tỷ lệ phần trăm thay cho pixels, giúp người đọc có thể tự thay đổi kích cỡ phông chữ trên trình duyệt của họ
  

Tìm hiểu người xem

 •  Thiết lập một trang phản hồi và đặt nó trong trang About us
  
 •  Làm một trang thông báo về những tin tức mới cập nhật trong phần Home Page
  
 •  Nên đặt các câu hỏi thăm dò để người xem phản hồi lại thông tin cho bạn
  

LIÊN KẾT (Web links)

 •  Nên tạo chú thích cho liên kết giúp người đọc biết được trang cần tới
  
 •  Nên dùng một màu thống nhất cho tất cả các liên kết
  
 •  Khi link không chỉ tới trang html mà tới một tài liệu như Word, Excel, PDF… thì bạn nên tạo biểu tượng của nó bên cạnh link
  
 •  Đừng tạo link tới trang đang xây dựng
  

Sử dụng hình ảnh

 •  Tối ưu hoá dung lượng hình ảnh trên trang Web theo chiều hướng nhỏ đi và chỉ nên dùng hình ảnh dạng .jpg, .gif
  
 •  Dùng chức năng thumnails đối với các hình lớn, đồng thời bảo đảm nó có thể phóng to nếu muốn 
  

Học Công nghệ thông tin ở Tây Nguyên