Doanh số PlayStation 5 không đạt kỳ vọng vì khan hiếm linh kiện