Dòng card Arc Celestial của Intel sẽ cạnh tranh phân khúc cao cấp trong năm 2024