Dòng card RTX GUNDAM không LHR siêu hiếm của ASUS lộ diện tại Nguyễn Công PC