Dòng vi xử lý AMD Ryzen Threadripper 5000 Series có nguy cơ lỡ hẹn tới năm sau