Dòng vi xử lý tiếp nối Alder Lake của Intel, Raptor Lake vẫn hỗ trợ bộ nhớ DDR4