EU đề xuất luật mới kéo dài vòng đời thiết bị di động