EVGA nhảy xuồng qua AMD, nhá hàng bo mạch chủ đầu tiên cho vi xử lý nhà đỏ