Giá card AMD giảm xuống dưới giá niêm yết tại châu Âu