Giá card đồ hoạ cuối cùng đã chịu giảm ở thị trường châu Âu