Giải đấu MSI B560 Memory Try It! đã kết thúc với kỷ lục ép xung bộ nhớ DDR4 lên 6200MHz