GIGABYTE hé lộ giá thành các bo mạch chủ AMD B550 của mình