GlobalFoundries và STMicroelectronics xem xét xây dựng nhà máy mới tại Pháp