GUNNIR bắt đầu mở bán card đồ họa rời sử dụng nhân GPU Intel DG1