Hai nhà sản xuất chip lớn của Nga dính đòn trừng phạt từ Anh