HWInfo bản mới soi được độ sai lệch công suất tiêu thụ từ CPU và bộ điều khiển VRM trên bo mạch chủ AMD