Intel, ARM và NVIDIA đề xuất định dạng 8-bit FP mới để tăng tốc xử lý AI