Intel Core i5-12400 ép xung 5.2GHz, tăng 33% hiệu năng Cinebench