Khách hàng đăng ký dịch vụ GeForce Now cấp Founders sẽ không bị đóng phí cho đến tháng 6/2020