Lộ ảnh được cho là bộ tản nhiệt của card đồ họa RTX 4090