Lộ ảnh mẫu card RTX 3080 12GB đầu tiên đến từ EVGA