Lộ benchmark hiệu năng Steam Deck, có thể cân được 60 FPS